OVER DE OV-LOI

Ondernemersvereniging Lienden, Ommeren, Ingen is een collectieve, sterke, zelfstandige belangenbehartiger van ondernemers die gevestigd zijn in en rond de kernen Lienden, Ommeren en Ingen. De vereniging heeft als primaire doelstelling de behartiging van belangen van aangesloten leden. Door samenwerking kan ervaring en kennis van aangesloten leden worden gebundeld om zo het lokale bedrijfsleven beter te faciliteren.

Belangenbehartiging

Ondernemersvereniging LOI werkt samen met andere ondernemersverenigingen in de gemeente Buren onder regie van de stichting ondernemersplatform Buren. De stichting ondernemersplatform Buren (OPB) is opgericht om ondernemersbelangen in de gemeente Buren te behartigen. Daarnaast is de doelstelling van het OPB, verbeteren en stimuleren van het ondernemersklimaat in de gemeente Buren.
Om deze doelstellingen te kunnen bereiken is communicatie tussen leden en bestuur van groot belang. Informatie uitwisseling vindt plaats via bijeenkomsten en bedrijfsbezoeken, daarnaast wordt aan de leden/ondernemers gevraagd…..
meer
De eerste indruk van mij als nieuw lid was, dat er een hele gemoedelijke sfeer onder de diverse ondernemers heerst. Er zijn voldoende mogelijkheden om informatie en kennis te delen met andere ondernemers uit de regio.
Thea Verkerk - Verkerk Grafisch Werk
info@verkerkgrafischwerk.nl

Onderlinge contacten

In ondernemersvereniging LOI is een grote verscheidenheid aan kennis en ervaring gebundeld. Ondernemersvereniging LOI schept voorwaarden om de leden in staat te stellen gebruik te maken van elkaars kwaliteiten. Onderlinge contacten, formeel en informeel, zijn daarvoor belangrijk. Ondernemersvereniging LOI organiseert daarom regelmatig bedrijfsbezoeken en thema-avonden voor haar leden.

meer