Het bestuur van de Ondernemersvereniging.

 


Karl Maier
Voorzitter

Dennis van der Bogt
Penningmeester

Lisa van Zwetselaar-van Ingen
Secretaris

 


Margré van Elst

Lenie van de Peppel

Henk van Dorland

 


Leo van Beusichem

 

U kunt contact opnemen met het bestuur via het algemene e-mailadres: info@ov-loi.nl