Ondernemersvereniging LOI werkt samen met andere ondernemersverenigingen in de gemeente Buren onder regie van de stichting ondernemersplatform Buren. De stichting ondernemersplatform Buren (OPB) is opgericht om ondernemersbelangen in de gemeente Buren te behartigen. Daarnaast is de doelstelling van het OPB, verbeteren en stimuleren van het ondernemersklimaat in de gemeente Buren.

Om deze doelstellingen te kunnen bereiken is communicatie tussen leden en bestuur van groot belang. Informatie uitwisseling vindt plaats via bijeenkomsten en bedrijfsbezoeken, daarnaast wordt aan de leden/ondernemers gevraagd:

– Meld ons uw vragen, wensen en of opmerkingen
– Wat moet er verbeterd en/of veranderd worden
– meldt uw idee├źn of oplossingen
– probeer samen te werken op lokaal niveau
– sluit u aan bij een vereniging om zo het collectief sterker te maken.